BSO TRÄDGÅRD

--Riskintyg från uc
ladda ned

--Årsredovisning 08-09
ladda ned

--Årsredovisning 07-08
ladda ned

--Kvalitetsplan
ladda ned

--Miljöplan
ladda ned

 


Affärsidé

Att anlägga och sköta människors utemiljö med en hög professionell ambition och med respekt för kundens behov och önskemål, utan att tumma på kvalitén. Att dessutom bedriva utbildning och information kring anläggning och skötsel av utemiljö och närliggande områden. Kort och relativt koncist försöker vi med detta sammanfatta vår affärsidé, och därmed också vad vi som företag står för. Men det säger ju inte så mycket om vilka vi är. Och vad vi har gjort tidigare.

Om företaget
BSO Trädgårdsskötsel AB startades 1994 av Stig Olsson. År 1999 köptes bolaget upp av nuvarande ägare och ingår nu som en del i Gruppen kring Marbit AB. Hela gruppen som består av Marbit AB som sysslar med större markbyggnadsuppdrag, AL Markkonsult AB utför beläggningsarbeten och mindre markbyggnadsuppdrag och BSO trädgårdsskötsel AB som sysslar mest med rena trädgårdsentreprenader och anläggning av trädgårdar. Företaget är anslutet till Svenskt Näringsliv via medlemskap i SLA Skogs och lantarbetsgivarförbundet. Företaget är genom C-G Lyktberg även medlem av Svenska Trädföreningen där Lyktberg tidigare var ordförande, och Stockholms Gartnersällskap. Föreningslivet och andra branschkontakter, ger viktiga impulser till nytänkande och bidrar allmänt sett till att man håller sig ajour med utvecklingen inom näringen. Knutet till företaget är också externa kollegor med egna företag, som bidrar med special kompetenser inom t.ex. trädvård och stenarbeten.

OM att bygga trädgårdar
Alldeles för många företag, trädgårdsanläggare såväl som designers talar om för dej hur du skall tycka, tänka och känna. Och vad du skall köpa. Vi tycker det är fel. Det är din trädgård, du skall bestämma vad du vill göra med den. Vår roll är att lyssna och vägleda. Inte att styra. Vi vill bygga din trädgård som du vill ha den, och vi har tid att prata om det när du har tid.
Om att sköta trädgårdar.
En bra skötselentreprenör är en trädgårdsmästare som förstår och uppfyller växtlighetens krav och behov. Kan denne rätt avläsa dessa behov och välja rätt metoder, så kommer trädgården att prunka av liv. Kanske just så som du vill ha din trädgård; en rofylld plats full av dofter och färger.

Referenser

• Scania i Södertälje där vi utför skötsel och underhållsuppdrag sedan 2005
• Brf Tanto på Södermalm där vi renoverar och bygger om utemiljön samt utför löpande skötsel på avrop sedan 1988.
• Franska ambassaden skötsel sedan 1994
• Bombicilla Fastighets AB skötsel av Trädgård på Östermalm
• Brf Linden 5 ombyggnad av gård 2007 sedan dess skötsel
• Brf af Grubbens Trädgård/park på kungsholmen diverse ombyggnad och skötsel ny kund 2008
• DKSS Fastighets AB kontorsfastighet I Älvsjö renoveringar av tomten samt skötsel
• LOOP i Åkersberga där vi deltog i ombyggnaden av yttre miljön och nu har skötsel
• Vasaparken, Lövsmygsparken och Sandviksvägen i Hässelby. Vi utför garantiskötsel efter anläggning av grönytor och rabatter.