BSO TRÄDGÅRD

Vill du kontakta oss? Vi finns på Sulkyvägen 7 i Spånga

Skicka e-post till:

info@bsotradgard.se

claes.lyktberg@bsotradgard.se

Jourtelefon från 00-24: 0739-832305

Telefon kontor 08-455 13 90 faxnr 08-122 036 79

Claes-Göran Lyktberg 0739-83 23 01

organisationsnummer. 556483-1518